Столица: Осло
Территория: 385 186 км2
Население: 4 937 000 чел.
Язык: норвежский
История Норвегии
Норвегия сегодня
Эстланн (Østlandet)
Сёрланн (Sørlandet)
Вестланн (Vestandet)
Трёнделаг (Trøndelag)
Нур-Норге (Nord-Norge)
Туристу на заметку
Фотографии Норвегии
Библиотека
Ссылки
Статьи

Список литературы

Amundsen R. Mitt liv som polarforsker. Oslo 1927.

Amundsen R. Nordostrassagen. Kristiania, 1921.

Amundsen R. Nordvestpassagen. Kristiania, 1907.

Amundsen R. Sydpolen, 1—2. Kristiania, 1912.

Archer C. The Fram (The n'orwegian Noth Polar Expedition 1893—1896). Scientific results, 1. Ed. by Fridtjof Nansen. Kristiania, 1899.

Archer J.H. Colin Archer og hjemstedet hans (Wellberg, F./Rudd, H.: Folk og skjedner i Grevens by). Larvik, 1971.

Arnesen O. Amerikaneren som erobrel Nordpolen. Oslo, 1939.

Arnesen O. Fram — hele Norges skute. Oslo, 1942.

Arnesen O. Roald Amundsen som han var. Oslo, 1946.

Arnesen O. S. O.S. Arktis. Oslo, o. J.

Astrup E. Løitnant Peary's Grønlandsekspedition 1891—1892 (Vortrag, gehalten in der Norwegischen Geographischen Gesellschaft am 30.11.1892).

Band O. Tre ar i drivisen. Kopenhagen, 1981.

Bing K. Nordpolfarernes Triumftog ved hjemkomsten til Norge 1896.

Bladmeddelelser og bladreferater (Samlet av K. Bing). Kristiania, 1896.

Bjørlykke K.G. Den norske Nordpolsekspedition. Det norske Geografiske selskaps arbog IV 1892—93. Kristiania, 1893.

Bogen H. 70 ar, Lars Christensen og hans samtid. Oslo, 1955.

Borchgrevink C.E. Nærmest Sydpolen aaret 1900. Kopenhagen/Kristiania, 1905.

Brox K.H., Halstensen S. Menn under polen. Oslo, 1978.

Brægger W.C., Rolfsen N. Fridtjof Nansen 1861—1893. Kopenhagen, 1896.

De Long G.W. The Voyage of the Jennette 1—2 (Edited by Emma de Long). London, 1883.

Domaas K. Polarskipet Fram. Oslo, 1958.

Drygalski E.V. Zum Kontinent des eisigen Südens. Berlin, 1904.

Edberg R. Fridtjof Nansen Europeeren. Oslo, 1961.

Erngaard E. Grünland i tusinde ar. Kopenhagen, 1972.

Filchner W. Ein Forscherleben. Wiesbaden, 1951.

Gran T. Fra tjuagutt til sydpolfarer. Oslo, 1974.

Gran T. Hvor Sydlyset flammer. Kristiania/Kopenhagen, 1915.

Gran T. Kampen om Sydpolen. Oslo, 1961.

Greve T. Fridtjof Nansen 1861—1904. Oslo, 1973.

Greve T. Fridtjof Nansen 1905—1930. Oslo, 1974.

Hanssen H. Gjennem Isbaksen. Oslo, 1941.

Harstad H. Erobringen av Antarktis. Oslo, 1968.

Henriksen B. Polarfareren Hjalmar Johansen og Skien Skien, 1961.

Huntford R. Scott og Amundsen. Oslo, 1980.

Høyer L.N. Eva og Fridtjof Nansen. Oslo, 1954.

Heyer L.N. Nansen og verden. Oslo, 1955.

Ingslad H. Landet med de kalde kyster, 2. utg. Oslo, 1949.

Isachsen G. Grønland og Grønlandsisen. Oslo, 1925.

Isachsen G. Bevaringen av polarskibet Fram (Norsk Sjøfartsmuseums skrift nr. 16). Oslo, 1934.

Johansen H. Selv-anden paa 86°14′. Optegnelser fra Den Norske Polarfeld 1893—1896. Kristiania, 1898.

Kokk D. Otto Sverdrups liv. Oslo, 1934.

Lansing. A. Manns mot. Ernest Shackletons utrolige reise. Oslo, 1959.

Ley W. Polarowradene. Oslo, 1963.

McKee A. Drama i ishavet. Roald Amundsen og Nobile. Oslo, 1981.

Mohn H. Roald Amundsens Sydpolsekspedisjon og dens vicenskapelige resultater (Vortrag in Seemansverein von Kristiania am 6.10.1915). Kristiania, 1915.

Mounlfield D. De store polaroppdagelser (Norsk utg. ved F. Sollie). Oslo, 1977.

Nansen F. Brev 1—5. Oslo, 1961—1978.

Nansen F. Eventyrlyst, artikler og taler. Oslo, 1962.

Nansen F. Fram over Polha vet, 1—2. Kristiania, 1897.

Nansen F. In Nacht und Eis, Bde 1—3. Verlag F.A. Broskhaus. Leipzig, 1898.

Nansen F. Nord i Takenheimen. Kristiania, 1911.

Nansen F. Paa Ski over Grønland. Kristiania, 1890.

Nansens røst, 1—2 (Artikler og taler av Fridtjof Nansen, redigert av A.H. Winsnes). Oslo, 1942.

Nerhus H. Gjøa — var verdskjnde minneskute. Oslo, 1980.

Nielsen E.K., Hvidtfeldt A., Greve T. Australia, Oceania og Antarktis. Oslo, 1982.

Nordahl B. Framgutterne. Tre aar gjennom skugar og nat. Kristiania, 1898.

Opsund E. Nordmenn i polhejmene. Oslo, 1948.

Owen R. The Fate of Franklin. London, 1978.

Payer J. Den esterrigskungarske Nordpol-Ekspedition 1872—1874. Kristiania, 1877.

Peary R.E. The North Pole. London, 1910.

Petersen H., Staffeldt E. (Red.) Bogen om Grønland, fortid, nuti nutid og fremtid. Kopenhagen, 1978.

Polararboken 1977—1978. Oslo, 1978.

Richter S. Store norske ekspedisijoner. Oslo, 1954.

Risting D. Kaptein C.A. Larsen. Oslo. 1929.

Samhaber E. Berømte opdagelsesrejser, 1—2. Kopenhagen, 1970.

Sannes T.B. Colin Archer skipene. Oslo, 1978.

Sannes T.B. Colin Archer skøytene og lystbatene. Oslo, 1979.

Schultness E. Antarctica. Oslo, o. J.

Skattum O.J. Sydpolforskning. Kristiania, 1912.

Sverdrup O. Nyl Land, 1—2. Kristiania, 1903.

Sørensen J. Fridtjof Nansens saga. Oslo, 1931.

Thomson D. Scott's Men. London, 1977.

Tønnesen J.N. Den moderne hvalfangsts historje, bind 2. Sandefjord, 1967.

Veel H.A. Roald Amundsen slekt og miljø. Halden, 1962.

Wilson E. Diary of the Terra Nova Expedition to the Antarctic 1910—1912 (Edited by H.G.R. King). London, 1972.

Wisting O. Seksten ar med Roald Amundsen. Oslo, 1930.

Zapffe F.G. Roald Amundsen, Oslo, 1935.

Østvedt E. Hjalmar Johansen et liv i dad som endte i tragedie. Skien, 1978.

 
 
Яндекс.Метрика © 2024 Норвегия - страна на самом севере.